งานวันกตัญญูกตเวที 6 มีนาคม 2563

Ittanat Thumsing อยู่ที่ วัดพุทธบรมจักรพรรดิ เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์12 สิงหาคม · บาเซิล, สวิตเซอร์แลนด์ หล่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 งานวันกตัญญูกตเวที ปฏิบัติธรรมยกช่อฟ้าช่อสุดท้าย พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เจ้าภาพหลวงป๋า 1 องค์…

Continue Reading →