งานวันกตัญญูกตเวที 6 มีนาคม 2563

Ittanat Thumsing อยู่ที่ วัดพุทธบรมจักรพรรดิ เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์12 สิงหาคม · บาเซิล, สวิตเซอร์แลนด์

หล่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

งานวันกตัญญูกตเวที

ปฏิบัติธรรมยกช่อฟ้าช่อสุดท้าย พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

เจ้าภาพหลวงป๋า 1 องค์ เท่าองค์จริง 200,000 บาท

กิร ได้ยินว่า ตอนนี้ มี 4 องค์แล้ว

ใครประสงค์เป็นเจ้าภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดฯ

————————————-

ถวายพระเจดีย์ศรีชัยมงคล บ้านโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

1.วัดพุทธบรมจักรพรรดิ เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในนาม กรรมการวัด โดย คุณริชาร์ด-คุณรัชนีวรรณ น้องพลอย สเตรเบล 100,000 บาท

2.คุณจุฑามาศ วีศิลป์ คุณกฤษฎา บุญมา 100,000 บาท

พระครูอาทรปริยัติสุธี

แจ้งข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *